Zápis do MŠ Staňkova

Seznam přijatých dětí:

Ředitelka Mateřské školy: Bc. Šárka Beranová

v souladu s ustanoveními § 34 odst. 3,  § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, v souladu se zákonem  č. 500/2004 Sb. (správní řád) v platném znění, rozhodla, že k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2014/2015 v Mateřské škole Staňkova 156/33 Ostrava-Výškovice 70030 přijímá:

Pořadové číslo

Registrační číslo

1

03/14/St

2

04/14/St

3

06/14/St

4

07/14/St

5

09/14/St

6

11/14/St

7

12/14/St

8

15/14/St

9

17/14/St

10

18/14/St

11

20/14/St

12

21/14/St

13

22/14/St

14

28/14/St

15

29/14/St

16

30/14/St

17

31/14/St

18

34/14/St

19

36/14/St

20

43/14/St

21

46/14/St

22

50/14/St

23

52/14/St

24

53/14/St

25

54/14/St

26

58/14/St

27

60/14/St

28

61/14/St

V Ostravě dne: 06. 05. 2014

 

__________________________

Bc. Šárka Beranová

 ředitelka

 

Vážení rodiče,

žádáme zákonné zástupce dětí, které nebyly přijaty k předškolnímu vzdělávání v MŠ Staňkova a MŠ Srbská pro školní rok  2014/2015, aby se dostavili nejpozději do 09.05.2014 v době od 8,00 do 15,00 hod. pro rozhodnutí do ředitelny Mateřské školy Ostrava – Výškovice, Staňkova 33,  příspěvková organizace.

Bc. Šárka Beranová, ředitelka