Zápis do MŠ Srbská 

Seznam přijatých dětí:

Ředitelka Mateřské školy: Bc. Šárka Beranová

v souladu s ustanoveními § 34 odst. 3,  § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, v souladu se zákonem  č. 500/2004 Sb. (správní řád) v platném znění, rozhodla, že k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2014/2015 v Mateřské škole Srbská 413/4, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Ostrava – Výškovice, Staňkova 33, příspěvková organizace, přijímá:

Pořadové číslo

Registrační číslo

1

01/2014/SRB

2

02/2014/SRB

3

04/2014/SRB

4

05/2014/SRB

5

06/2014/SRB

6

09/2014/SRB

7

10/2014/SRB

8

11/2014/SRB

9

12/2014/SRB

10

13/2014/SRB

11

14/2014/SRB

12

16/2014/SRB

13

17/2014/SRB

14

18/2014/SRB

15

19/2014SRB

16

20/2014/SRB

17

22/2014/SRB

18

23/2014/SRB

19

26/2014/SRB

20

29/2014/SRB

21

30/2014/SRB

22

31/2014/SRB

23

32/2014/SRB

24

33/2014/SRB

25

34/2014/SRB

26

35/2014/SRB

27

36/2014/SRB

28

37/2014/SRB

29

41/2014/SRB

30

42/2014/SRB

31

43/2014/SRB

32

44/2014/SRB

33

46/2014/SRB

34

47/2014/SRB

 

 

 

V Ostravě dne: 06. 05. 2014

 

_______________________________

Bc. Šárka Beranová

 ředitelka