Dánsko

Díky projektu " Učitelé na zkušené", navštívily p.uč. Maruška Jarošová a Bc. Lucie Zdařilová MŠ v Esbjergu v Dánsku.
Seznámily se s prostředím a výchovně vzdělávacími činnostmi v tamní mateřské škole. Jako pozdrav od dánských dětí  přivezly do třídy Květinka a Beruška dárek - stavebnici Lego.